KONKURS

 1. Czas trwania konkursu : 20.12.2017r. – 28.02.2018r.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi zakupić w czasie trwania konkursu system imitacji deski lub imitację cegły bądź złożyć zamówienie z późniejszym terminem dostawy dokonując wpłaty na konto organizatora min. 60% wartości zamówionego towaru oraz potwierdzić chęć wzięcia udziału w konkursie zgadzając się na podanie do publicznej informacji imienia i nazwiska (nazwy) oraz miejscowości.
 3. Uczestnik , który zakupi od razu i wpłaci całość kwoty za towar (możliwość późniejszej wysyłki) zwiększa szanse na wygraną podwójnie . Jego imię i nazwisko będzie umieszczone w puli 2x.
 4. Jeżeli pula produktów  zostanie sprzedana przed upływem terminu końca Konkursu, to Organizator zdecyduje wtedy o ewentualnym udostępnieniu większej puli produktów na Konkurs.
 5. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w obecności Komisji ,a przebieg zostanie zarejestrowany urządzeniami audio-video
 6. W czasie losowania każdy z uczestników Konkursu zostanie odczytany i jego udział w postaci paska z imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczony w pojemniku zbiorczym. Każda z osób zostanie wpisana na listę. Lista potwierdzona przez Komisję będzie udostępniona publicznie.
 7. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi przez osobę niezwiązaną z Organizatorem .
 8. Każdy z uczestników, który będzie chciał być obserwatorem jest mile widziany (w chwili zakończenia Konkursu podane będzie miejsce losowania).
 9. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Nagrodę w konkursie otrzyma 1 uczestnik (Organizator w przypadku przekroczenia sprzedaży puli produktów tj. 800m2 IMITACJI DESKI i 800m2 IMITACJI CEGŁY zwiększy ilość wygranych osób do 2).
 11. Każdy z uczestników ma prawo nabyć dowolną ilość produktów

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU